Medskab » Aarhus Events

AARHUS EVENTS

Aarhus Events er et netværk for eventarrangører i Aarhus. Med henblik på at skabe relationer og styrket dialog på kryds og tværs af mange forskellige aktører var det Medskabs opgave at hjælpe Aarhus Event med at udvikle og facilitere et relationsskabende netværksarrangement. 

LEVERANCE

· Planlægning og facilitering af netværksmøde med 60 deltagere

· Indledende research og live-interview med to relevante aktører

· Opfølgende undersøgelse af deltagernes tilfredshed med den nye form for netværksarrangement

Name