Medskab » BabySam

BABYSAM

BabySam er Danmarks største udbyder af baby - og børneudstyr. Som en måde at positionere sig på i markedet, uddeler BabySam årligt mange tusinde gratis babybokse til gravide og nybagte mødre. Dog tilbyder flere og flere supermarkeder i dag lignende tilbud til samme målgruppe, og dermed er konkurrencen skærpet.

LEVERANCE

· Projektplanlægning, -ledelse og -eksekvering

· Rekruttering af to helt specifikke målgrupper: Gravide og nybagte mødre

· 2 workshops med forbrugere og kunden som observatør

· Analyse af kvalitative forbrugerindsigter umiddelbart efter workshoppen i samarbejde med kunden

· Spørgeskemaundersøgelse med 1619 respondenter

· Analyse af kvalitative og kvantitative forbrugerindsigter

· Konceptudvikling

· Overlevering af markedsanalyse, forbrugerindsigter og nyt koncept

· Adgang til rådata

"Medskab har en stor erfaring med babyforældresegmentet og har bidraget til væsentlige indsigter med deraf anbefaling til vores fremadrettede BabyBox. BabySam har derved et værdifuldt grundlag til at vælge det helt rette koncept – for forbrugerne og forretningsmæssigt for BabySam."

Lise Lotte Blom, Head of Marketing, BabySam

Name