Medskab » Dayz

DAYZ 

by Landal GreenParks

Dayz by Landal Greenparks har mange besøgende og meget tilfredse gæster i deres feriecentre. Særligt i weekenderne. Derfor arbejder Dayz by Landal Greenparks målrettet på at øge antallet af besøgende i hverdagene.

Som en del af denne strategi har Medskabs opgave været:

· At undersøge målgruppens drivere og barrierer for at booke miniferier på hverdage

· At undersøge målgruppens ferievaner og forhold til feriecentre

· At undersøge målgruppens opfattelse af Dayz by Landal Greenparks

· At teste nuværende marketingmateriale på målgruppen

Name


Indsigt i ovenstående har bidraget til, at DAYZ har kunnet:

· Vurdere potentialet i at tiltrække målgruppen i hverdagene

· Anbefale og prioritere aktiviteter og tilbud, som møder målgruppens behov

· Anbefale og prioritere budskaber og medievalg til at nå de udvalgte målgrupper.