Medskab » Designskolen Kolding

DESIGNSKOLEN KOLDING

Designskolen Kolding arbejder målrettet med entreprenørskab som et værktøj, der skal styrke de studerende i evnen til at kunne skabe et stærkt arbejdsliv for sig selv efter studiet - som arbejdstager såvel som selvstændig eller freelance. Som et led i denne indsats, faciliterede Medskab en proces, hvor det primære fokus var at hjælpe de studerende til at se værdien i sig selv og hinanden i et arbejdsmarked. Desuden var formålet at lade dem rykke sig fra løse og udefinerede tanker til reflekterede og konkrete ideer til, hvordan de skaber et rigt og entreprenørielt arbejdsliv.

LEVERANCE

· Udvikling og ekskvering af heldagsseminaret “My worklife and I”

· Herunder introduktion til entreprenørskabsteori og -metode (bl.a. Saras Sarasvathy, Daniel Hjorth og Anne Kirketerp) og facilitering af indbyrdes og individuel refleksion, diskussion og sparring 

· Seminaret blev afholdt på engelsk

“Medskab blev udpeget som én af de studerendes favoritter i entreprenørskabsforløbet. De følte sig set og hørt af Medskab og af hinanden, og den målrettede opmærksomhed satte dem i stand til at tænke nyt eller dybere om sig selv på en måde, som vi helt klart tror på styrker dem i et arbejdsmarked. Jeg har allerede hyret Medskab til næste år igen.”

Merethe Kruse, Designkonsulent ved Karrierecentret, Designskolen Kolding."


Name