Medskab » Jobcenter

JOBCENTER AARHUS

Som et led i et 16 måneders kursus i entreprenørskab og jobskabelse, udbudt i et samarbejde mellem Jobcenter Aarhus og den polske by Lutsj, blev Medskab bedt om at give deltagerne erfaring med kreative metoder til procesfacilitering såvel som indsigt i entrepreneurskab og oplevelsesøkonomi.

LEVERANCE

· To timers workshop for 6 polske kursusdeltagere og to kursusansvarlige. Workshoppen foregik med tolk.

"Medskab udviste professionalisme i deres samarbejde med mig og bestemt også i deres procesledelse under selve workshoppen. Deres viden om feltet kombineret med de overraskende og legende øvelser udfordrede deltagerne og bidrog med helt nye perspektiver til vort forløb. Jeg håber at finde lejlighed til at arbejde sammen med dem igen”

Hanne Marklund, Jobcenter Aarhus

Name